Musikens historia

  Musik har i alla tider bundit människor och kulturer samman. Givetvis har musiken väldigt olika historia i olika delar av världen. Vad som är säkert är att musik uppstod långt innan skriftspråket. Man kan egentligen berätta mest om musiken från antiken och framåt, men Läs mer …