Musik

 

Musik måste vara ett av världens mest diskuterade och breda ämnen. Med de flesta så blir ett samtal om musik alltid ett intressant och passande samtalsämne. Med vänner, på dejt, med kollegorna i fikarummet eller klasskamraterna. Det finns så otroligt mycket att prata om, både historia och det som händer inom musiken idag. Antalet genres är otaliga och alla har sina favoriter.

För vissa så är musiken en större del av livet än för andra. En del människor sjunger i kör varje vecka eller spelar i ett band. Man brukar säga att Sverige är det land där flest sjunger i kör! Andra väljer att helt ägna sina liv till musiken och utbildar sig på musikhögskolor eller konservatorium för att sedan hitta jobb inom exempelvis undervisning på kulturskolor, inom musikal eller opera eller som musiker i symfoniorkestrar. Några få blir till och med världsstjärnor!

För de flesta är musiken något som är med dem dagligen, utan att det tar allt för stor plats. Man har musik i bakgrunden när man handlar i affärer och i gallerior, på gymmet och kanske till och med på jobbet. Musik används väldigt mycket även för kommersiella syften. Det kan vara som bakgrundsmusik i hissen för att lugna ner de som åker, som hurtig musik i mataffären för att få dig att köpa mer, eller som lugnande musik medan du sitter i telefonkö. I filmer används musik för att förstärka effekter och stämningar. Många artister har fått sina stora genombrott just som kompositörer av filmmusik eller musiken i kända reklamfilmer.

Musikteori handlar som namnet skvallrar om den teoretiska delen av musiken. I västerländsk kultur har man nämligen skapat ett system av noter och andra hjälpmedel för att kunna exempelvis skriva ner och analysera musik. Många musiker är väldigt bildade inom musikteori, medan andra alltid har spelat på gehör och på sin höjd kan läsa noter. I andra kulturer kan man ha väldigt annorlunda musikteori och normer vad gäller exempelvis tonarter. Ett exempel är att man inom den romska musiken till mycket större del använder sig av molltonarter, som i västerländsk tradition förknippas med melankoli.

I nutid har elektroniska inslag eller ren elektronisk musik fått mycket större inflytande. Man behöver idag inte kunna spela ett instrument för att skriva och framföra musik, och många DJ:s blir kända endast genom sina elektroniska kompositioner och framföranden.

Å andra sidan fortsätter klassisk och helt akustisk musik att vara väldigt populär i kanske lite andra kretsar. Många band medverkar i olika live-sessioner exempelvis i MTV eller Spotify. En del människor känner att det är näst intill fusk att använda sig av så mycket elektroniska inslag eller redigeringar som man gör idag.

Musik är helt enkelt ett oerhört stort och mångfacetterat tema!